Ο Δρόμος της Πανσέληνου του Απρίλη οδηγεί στο Γαλαξία μας

Ο Δρόμος της Πανσέληνου του Απρίλη οδηγεί στο Γαλαξία μας

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ

Είναι οι έρωτες μας «Δέσμιοι» των δεσμών της Σελήνης μας.

Είναι οι έρωτες μας «Δέσμιοι» των δεσμών της Σελήνης μας.

….Είναι λοιπόν από τόσο παλιά ο έρωτας έμφυτος στους ανθρώπους

Ηλιακή έκλειψη 26ης Φεβρουαρίου 2017

Ηλιακή έκλειψη 26ης Φεβρουαρίου 2017

Περισσυλογή μέσα στην κοιλιά του κήτους… Η πρώτη Ηλιακή έκλειψη