Η σημερινή τελευταία Κυριακή του Γενάρη προσφέρεται για ένα απολογισμό, για να δεις που βρίσκεσαι και που θέλεις τελικά να πάς. Μην διστάσεις να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να κάνεις διορθωτικές κινήσεις εκεί που τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλεις. Αν δάνεισες ή δανείστηκες χρήματα μπορεί να υπάρξουν ζητήματα που θα πρέπει να κοιτάξεις. Η νέα εβδομάδα έχει ευθύνες και υποχρεώσεις σε οικονομικές υποθέσεις και δοσοληψίες, γι΄ αυτό ξεκουράσου για να τις ανταποκριθείς καλύτερα.