Πάνω
Θα έχετε την υποστήριξη ενός πολύ σημαντικού άντρα. Μπορεί να ανήκει στο οικογενειακό σας περιβάλλον, όμως μπορεί επίσης να είναι κάποιος σύμβουλος, ένας δικηγόρος ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσία στα πράγματα. Είναι πρόθυμος να σας οδηγήσει σε αξιόλογες πρακτικές κατευθύνσεις. Ο έξυπνος τρόπος που σκέφτεται και η εμπειρία του στα θέματα, ίσως σας βγάλουν από πολλά διλήμματα και προβληματισμούς.

Κάτω
Βρίσκεστε αντιμέτωποι με την αρνητική διάθεση ενός ώριμου άντρα, ο οποίος σκέφτεται άσχημα για σας. Ό,τι και να κάνετε, όποια λόγια και να μεταχειριστείτε, είναι αδύνατο να του αλλάξετε γνώμη. Αν βρίσκεστε σε δικαστική διαμάχη, η έκβαση δεν είναι τόσο καλή για σας.