Η σημερινή Κυριακή σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς με την οικογένεια και το συγγενικό σου περιβάλλον. Η μέρα βέβαια δεν είναι και η κατάλληλη για να προσπαθήσεις να επιλύσεις τις τυχόν διαφωνίες που ίσως έχουν προκαλέσει τριβές μεταξύ σας. Η περίοδος όμως γενικά είναι καλή, και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προετοιμάσεις το έδαφος, προκειμένου να δρομολογήσεις τις υποθέσεις σου σε μια πορεία που θα φέρει θετικά αποτελέσματα.