Πάνω
Θα υπάρξει μια ιδιαίτερη οικονομική εύνοια, την οποία δεν είχατε υπολογίσει καθόλου. Κάποια υλικά αγαθά σας έρχονται «ουρανοκατέβατα», μπορεί για παράδειγμα να κληρονομήσετε χρήματα, κάποιο ακίνητο, να κερδίσετε ένα λαχείο ή να έχετε ένα σημαντικό έσοδο από ξεχασμένες επενδύσεις του παρελθόντος. Η οικονομική σας κατάσταση βελτιώνεται αισθητά και σας βγάζει από ένα σωρό αδιέξοδα.

Κάτω
Το χαρτί μιλάει για απώλεια χρημάτων, ή άλλων υλικών αγαθών. Μπορεί να είχατε επωμιστεί τη φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων για αρκετά χρόνια, όμως η κληρονομιά που περιμένετε δεν έρχεται. Επενδύσεις που είχατε κάνει στο παρελθόν, αντί για κέρδη αποφέρουν ζημίες.