Προσπαθήστε να μην ενδώσετε σήμερα σε μια παρόρμηση ή μια έντονη επιθυμία σας στο να θέλετε να αλλάξετε πολλά, εδώ και τώρα. Οι αστρολογικές όψεις καθώς αρχίζει η εβδομάδα είναι αρκετά ευνοϊκές, αρκεί να μην παρασυρθείτε σε λάθος κινήσεις.