Πάνω
Το χαρτί αυτό δείχνει την αποκατάσταση μιας αδικίας που έχει συμβεί σε βάρος σας. Θα βρείτε το δίκιο σας με κάποιο τρόπο και τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Είναι καλό σημάδι αν σκέφτεστε να κάνετε επαγγελματικές συμφωνίες ή να καταφύγετε σε νομικές διαδικασίες. Σκέφτεστε λογικά, προσαρμόζεστε εύκολα στο περιβάλλον και η μεθοδικότητά σας αποδίδει καρπούς. Αμείβεστε για τη σκληρή δουλειά που έχετε κάνει στο παρελθόν και για την υπομονή που δείξατε, ακόμα κι αν δεν περιμένατε τίποτα σε αντάλλαγμα.

Κάτω
Κάποιος θα σας φερθεί με προκατάληψη, ενώ δεν έχετε δώσει δικαιώματα. Νομικές υποθέσεις θα έχουν άσχημη εξέλιξη ακόμα κι αν έχετε δίκιο. Επαγγελματικές συμφωνίες ενδέχεται να περιέχουν λεπτομέρειες τις οποίες δεν προσέχετε, με αποτέλεσμα να γίνουν ασύμφορες για τα οικονομικά σας. Εναλλακτικά, εσείς οι ίδιοι δείχνετε ανευθυνότητα η οποία αποβαίνει σε βάρος των αγαπημένων σας ανθρώπων. Οι πράξεις σας είναι επιπόλαιες και κοστίζουν την αξιοπιστία σας.