Πάνω
Θα βρεθείτε σε θέση να κρίνετε την προσφορά ενός ή περισσότερων ανθρώπων και να τους ανταμείψετε ανάλογα. Σ’ ετούτο το χαρτί ταιριάζει η παροιμία «ό,τι σπέρνεις, αυτά θα θερίσεις» και μπορεί αντίστοιχα κάποιοι να κρίνουν τις δικές σας προσπάθειες για να ορίσουν το αντάλλαγμα που θα πάρετε. Η κρίση είναι δίκαιη και αντικειμενική. Επίσης μπορεί να εμπλακείτε σε μια φιλανθρωπική δραστηριότητα.

Κάτω
Παρουσιάζεται ένα πρόβλημα οικονομικής φύσης με τους συνεργάτες σας. Ίσως τα έσοδά σας είναι λιγότερα από αυτά που ξοδεύετε, ή μπορεί να έχετε δανειστεί παραπάνω χρήματα από όσα επιτρέπει το ταμείο σας. Επικρατούν εντάσεις και διαφωνίες.