Η σημερινή μέρα σου ασκεί μια σχεδόν αφόρητη πίεση που επιφέρουν εξωτερικές καταστάσεις αλλά και εσωτερικές διεργασίες που εμπλέκονται με τον τομέα της εργασίας σου, αλλά και τα οικονομικά θέματα. Με τον Άρη να εντείνει την ανταγωνιστικότητά σου, καλό είναι να το σκεφτείς πολύ καλά πριν επικρίνεις κάποιον συνάδελφο ή συνεργάτη. Το πιο πιθανό είναι να βρεθείς τελικά να απολογείσαι για τη συμπεριφορά σου. Μην κάνεις έξοδα που δεν είχες προγραμματίσει.