Πάνω
Ο Θάνατος είναι το χαρτί που φοβίζει περισσότερο, αλλά σπάνια συμβολίζει τον φυσικό θάνατο. Δείχνει ότι μια κατάσταση τελειώνει με απόλυτο τρόπο και ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Μια φιλία χάνεται, μια σχέση διαλύεται, μια επαγγελματική συμφωνία ακυρώνεται. Όμως κάτι καινούριο έρχεται στη θέση του. Τελματωμένες υποθέσεις που ήσασταν αναγκασμένοι να υπομείνετε τώρα ξεκαθαρίζουν και στον ορίζοντα προβάλλει μια νέα μέρα. Τα γεγονότα ίσως είναι συγκλονιστικά και απρόσμενα, αλλά για σας είναι μια περίοδος μεταμόρφωσης μέσα από την οποία θα βγείτε ανώτεροι και πιο σοφοί.

Κάτω
Ο φόβος που νιώθετε για μια ενδεχόμενη καταστροφή είναι μεγάλος και προτιμάτε να τρέξετε να κρυφτείτε αντί να σταθείτε και να αντιμετωπίσετε με θάρρος την κατάσταση. Αν όχι δειλία, τότε θα σας καταλάβει μια έντονη επαναστατικότητα και θα αρνείστε να δεχθείτε την πραγματικότητα. Τυφλώνεστε μπροστά στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και το πιθανότερο είναι να χάσετε τις ευκαιρίες που σας έχουν δοθεί.