Είναι πολύ πιθανόν να διαπιστώσεις σήμερα ότι μερικά πράγματα απλά δεν μπορούν να συνδυαστούν εύκολα. Είναι τρομακτικά δύσκολο, για παράδειγμα, να κρατήσεις τις ισορροπίες όταν ενδιαφέρεσαι ερωτικά για ένα άτομο που έχεις μια στενή επαγγελματική σχέση μαζί του. Αν με αφορμή μια κατάσταση στην συνεργασία σας υπάρξει ένταση, δύσκολα θα τα καταφέρεις να επιβληθείς, αν χρειαστεί να επιμείνεις για τις δικές σου απόψεις και να μην λειτουργήσεις συναισθηματικά. Πρόσεξε το λοιπόν για να μην βρεθείς σε πολύ δύσκολη θέση.