Με τον Ερμή σε ορθόδρομη πλέον τροχιά στον Υδροχόο να τονίζει την επικοινωνία σας, φροντίστε να αξιοποιήσετε αυτή την εύνοια για να μιλήσετε με τα κατάλληλα άτομα, να εκφράσετε τις απόψεις σας αποτελεσματικά και να πείσετε κόσμο!