Πολύ θετικό το κλίμα αυτό το σαββατοκύριακο για συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, καθώς βρίσκονται γέφυρες επικοινωνίας εκεί που υπήρχε χάσμα αντίθετων απόψεων!