Το να επικοινωνήσεις σήμερα τις επιθυμίες σου, αποτελεί την κύρια επιδίωξή σου αλλά η κόντρα της Σελήνης στον Κριό με τον κυβερνήτη σου Πλούτωνα δεν επιτρέπει ως το απόγευμα την ομαλή πορεία τους. Πρόσεχε τι ζητάς από τους άλλους και με ποιον τρόπο. Το απόγευμα η αρμονική όψη με τον Κρόνο σε σπρώχνει αν κάνεις μικρές καταχρήσεις που χρειάζεσαι για να ανέβεις ψυχολογικά αλλά το βράδυ η κόντρα με τον Ήλιο χρειάζεται εκτόνωση με διάφορες δραστηριότητες.