Οι καθημερινές εντάσεις και ο ανταγωνισμός τόσο στο επαγγελματικό, όσο και στο φιλικό σου περιβάλλον δεν σε αφήνουν να σκεφτείς καθαρά. Μην τα θέλεις όλα δικά σου! Αν φερθείς λιγότερο εγωιστικά και δεις τα πράγματα πιο σφαιρικά, σίγουρα θα καταφέρεις να χειριστείς τις καταστάσεις προς όφελός σου. Φρόντισε όμως να μην ρίξεις λάδι στη φωτιά σήμερα, γιατί μια απλή διαφωνία μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις και να εξελιχθεί σε έναν πολύ έντονη αντιπαράθεση.