Είναι φρόνιμο τα καινούργια άτομα που μπήκαν στη ζωή σου να τα κρίνεις περισσότερο αυστηρά αυτή τη χρονική περίοδο. Έτσι θα αποφασίσεις αν αξίζουν να είναι στον περίγυρό σου ή όχι. Αν παρατηρήσεις κάποια ψυχρότητα από τα κοντινά σου πρόσωπα, είναι καλό να μην ψάξεις τώρα να βρεις το λόγο. Μια αντιπαράθεση ή μια έντονη συζήτηση τώρα, περισσότερο κακό θα κάνει παρά καλό. Η υπομονή πρέπει να είναι τώρα το όπλο σου.