Η Νέα Σελήνη στους Διδύμους είναι πολύ προτρεπτική για νέα ξεκινήματα ευνοώντας τις πρωτότυπες ιδέες αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να μην ξεφύγουμε από τα όρια.