Η μέρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με πάρα πολλούς πλανητικούς σχηματισμούς που μας ωθούν σε δράση και κίνηση. Το βράδυ η Σελήνη περνάει στον Καρκίνο.