Ο Άρης εναρμονίζεται με τον Δία και η Σελήνη στον Λέοντα με τον Ουρανό, κάνοντας τη μέρα διεκδικητική με πολλή δράση και πρωτοβουλίες. Ο ενθουσιασμός αποδίδει καρπούς.