Η Σελήνη στην Παρθένο εναρμονίζεται με τον Κρόνο, βάζοντάς μας σε τάξη, συνέπεια και υπευθυνότητα και οργανώνοντας τα πάντα με ακρίβεια και επιμέλεια.