Επαναστατική διάθεση με ακραίες προεκτάσεις σηματοδοτεί η Σελήνη στον Κριό και οι δύσκολες όψεις που σχηματίζει, με Πλούτωνα και Ουρανό.